ســرخـط خـبــرهـا :
شنبه 15 اسفند 1394 / 08:45|کد خبر : 813|گروه : اجتماعی

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

جای خالی مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی

جای خالی مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی

مسأله حفظ طبیعت و محیط زیست در جامعه ما هنوز به یک مسأله عمومی تبدیل نشده است به گونه ای که همگان از کوچک و بزرگ و از هر قشر و صنفی احساس کنند که خطر تخریب طبیعت و محیط زیست متوجه آنان هم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سارال خبر،امروز 15 اسفندماه است و مطابق سال های پیشین از 15 تا 22 اسفند، با عنوان «هفته منابع طبیعی» نام گذاری شده است که نخستین روز این هفته، روز درخت کاری است.

منابع طبیعی، به مواد و منابعی گفته می شود که به طور طبیعی به وجود می آید و انسان در پیدایش آنها نقشی ندارد و نگین سرسبزی است که تنها به نسل حاضر تعلق ندارد، بلکه متعلق به تمامی نسل های آینده کشور است و باید به خوبی حفظ و این امانت به آیندگان سپرده شود.

امنیت غذایی انسان ها بدون حفظ منابع طبیعی و دست یابی به بهترین شیوه های بهره برداری از آن ممکن نمی باشد و بدون حفاظت از منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و بهره برداری بهینه از آنها، نمی توان به توسعه پایدار و تولید مطمئن در کشاورزی رسید.

هفته منابع طبیعی امسال با شعار « مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم» آغاز شده است.

تخریب و انهدام مراتع و منابع طبیعی  کشور را با دشواری ها و خطرهای سهمگینی نظیر سیل های ویرانگر، کمبود آب، طوفانهای خاک و شنهای روان و بالاخره آلودگی محیط زیست روبرو می کند.

حجم تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در کشور آن چنان زیاد است که جاری شدن سیلهای سالهای اخیر در کشور ما، آلودگی شهرهای بزرگ ما، از بین رفتن سطح وسیعی از جنگلهای ما، رشد بی رویه شهرها، بیابان زایی گسترده، در کشور ما، متروکه ماندن کشتزارهای ما به خاطر مهاجرت روستائیان به شهرها و واردات چند میلیاردی مواد غذایی و منابع طبیعی به کشور نمونه های ملی از هرج و مرج جهانی در کشور ماست.

که اگر روند تخریبی فعلی یعنی عدم استفاده منطقی از زمین در کشور ما ادامه پیدا نماید، در 15 سال آینده، 30 میلیون هکتار از سرزمینهای حاصلخیز و مستعد ما فقط به خاطر فرسایش خاک از بین می روند. این رقم 30 میلیون هکتار موجودی تمامی زمینهای حاصلخیز، در کشور است.

پایین بودن سطح رفاه و درآمد افراد و فقر به ویژه در میان جمعیت روستایی سبب شده است مراتع و جنگلها با هدف دستیابی به درآمد بیشتر و پوشش هزینه های زندگی مورد بهره برداری غیرقانونی،بی رویه و مضاعف گردند و با ادامه این روند کاهش توان خرید و تامین مالی خانوارهای بهره بردار در آینده، تهدیدی جدی برای بقای منابع طبیعی خواهد بود.

استان کردستان نیز از این بحران مستثنی نبوده و در سالهای اخیر روند تخریب منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها خسارات زیادی به منابع ملی وارد نموده است.

استان كردستان320000هكتار جنگل و 1400000هكتار مرتع كه سالانه 620هزار تن علوفه خشك از آن قابل برداشت است که 1.5 درصد مراتع کشور در کردستان را شامل می شود

بخش عمده اي از محصولات خوراكي و صنعتي و صنايع دستي و صنايع تبديلي از جنگل ها و مراتع استان  تامين و تهيه مي گردد.

بنه (پسته وحشي)،كتيرا،گياهان خوراكي و داروئي از مهمترين محصولات  اين زير بخش است كه سهم مهمي از اقتصاد مردم و بويژه روستائيان را در بر مي گيرد.

مراتع استان از لحاظ ویژگی‌های کمی و کیفی به چهار درجه عالی، خوب، متوسط و فقیر تقسیم می‌شوند.

 مراتع عالی؛ بیشتر در نواحی غربی و مرتفع استان مانند سَرشیو در جنوب غربی سقز، و محدوده‌هایی از شهرستان بانه و مریوان به چشم می‌خورد. مراتع خوب؛ بیشتر در نواحی مرکزی استان و تپه ماهورها گسترده شده‌اند.

مراتع متوسط؛ در نواحی شرقی استان، در محدوده شهرستان‌های قروه و بیجار مشاهده می‌شوند.

مراتع فقیر و بسیار فقیر؛ بیشتر در نواحی روستایی وجود دارند. این مراتع بر اثر چرای زیاد دام‌ها، به شدت فرسوده شده‌اند و تنها تک بوته‌هایی مانند گَوَن، کَنگَر، فرفیون و اسپند در آن‌ها دیده می‌شود.

از نظر گیاهان دارویی و صنعتی این استان بسیار غنی است و حدود 169 گونه گیاهی از 54 تیره با مصرف دارویی و تعداد زیادی نیز دارای مصرف صنعتی درمناطق مختلف استان می رویند .

 مهمترین گونه های دارویی ثعلب ، شیرین بیان و موسیر است كه گسترش زیادی در مراتع و رویشگاه های استان دارند .

برای حفاظت از چنین عرصه‌ایی با این وسعت، نیازمند عزم ملی آحاد جامعه است و سیاست‌های سازمان بر مبنای حضور جوامع محلی است.

مسأله حفظ طبیعت و محیط زیست در جامعه ما هنوز به یک مسأله عمومی تبدیل نشده است به گونه ای که همگان از کوچک و بزرگ و از هر قشر و صنفی احساس کنند که خطر تخریب طبیعت و محیط زیست متوجه آنان هم خواهد شد.

ملی شدن جنگلها و مراتع و حذف ساختارهای مالکیت و بهره برداری عرفی مردم بر عرصه های منابع طبیعی بدون جایگزینی و قانونمندی مناسب ،عدم تفسیر به هنگام قانون جنگل و مراتع در رابطه با مالکیت منابع طبیعی و بهره برداری از آن،رقابت ناسالم و غیر قابل کنترل در امر بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی،عدم انطباق قوانین موجود با عرف، آداب و رسوم و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مردم،عدم شفافیت در قوانین موجود و تفسیر به رای قانون بر اساس دیدگاههای کارشناسی مختلف،عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی در رابطه با اجرای منظم و دقیق قوانین منابع طبیعی،عدم هماهنگی دستگاههای قضایی در رابطه با اجرای منظم و دقیق قوانین منابع طبیعی،عدم توجه به نیازهای واقعی و مبتنی بر ساختارهای اکولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم،تغییرات مکرر در نظام تشکیلات منابع طبیعی و عدم تغییرات زیر بنایی،عدم تهیه طرحهای اجرایی و کاربردی در مقیاس مبتنی بر کوچکترین واحد بهره برداری،عدم آشنایی کامل برنامه ریزان به مسائل قانونی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر منابع طبیعی کشور،عدم بازنگری و کنترل دقیق مطالعات انجام شده و برنامه های اجرا شده،عدم آشنایی کارشناسان و مروجین با نحوه تحقیقات صحیح و آموزش اصولی و ارتباط تنگاتنگ با مردم،پایین بودن سطح سواد فنی بهره برداران،توسعه بافت فعلی تشکیلات اجرایی بر اساس بینش دولتی فکر کردن و اجرای دولتی پروژه ها،تمرکز واحد های اجرایی در مراکز و دور از عرصه های بهره برداری،تعدادکم نیروهای متخصص‌ترویج‌و‌عدم‌بکارگیری‌آنها،فقدان نیاز سنجی آموزشی از بهره برداران،پراکندگی و نا هماهنگی بین سازمانهای اجرایی، تحقیقاتی، آموزشی و برنامه ریزی،عدم انگیزه مادی برای جلب مشارکت روستائیان در حفاظت از منابع طبیعی و عدم انگیزه معنوی برای جلب مشارکت روستائیان در حفاظت از منابع طبیعی، محدود بودن میزان آگاهی اعضاء شوراها در مورد حفاظت از منابع طبیعی عمده چالش های مربوط به ساختار ،قوانین و ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی می باشد.

پائین بودن میزان ارتباط روستائیان با کارشناسان و مروجان منابع طبیعی،عدم آموزشهای لازم برای روستائیان در خصوص حفاظت از منابع طبیعی،اختلاف بین روستائیان،تبدیل اراضی مرتعی به اراضی کشاورزی،قطع سر شاخه ها یا شاخه های جوان جهت خوراک دام،به مشارکت نگرفتن روستائان در حفاظت از منابع طبیعی توسط پیمانکاران و شرکتهای دولتی ،حضور بیش از حد دام در جنگلها و مراتع،حوادث غیر مترقبه نظیر سیل ، آنش سوزی،آفات و بیماریهای درختان جنگلی و گیاهان مرتعی،استفاده بی رویه روستائیان از جنگلها و مراتع،فعالیتهای عمرانی نظیر جاده سازی ، شبکه برق و...،کمبود نیروهای محافظ جنگل و قرقبانان ،کمبود نیروهای مروج منابع طبیعی نبز از دیگر مشکلات پیش روی حفاظت از منابع طبیعی کشور می باشد.

انتهای پیام/برچسب ها :

منابع طبیعیروز درختکاریمردممدیریت15 اسفندهفته منابع طبیعیکردستان

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
Saral Khabr Telegran Channel
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر