ســرخـط خـبــرهـا :
سه شنبه 26 آبان 1394 / 09:43|کد خبر : 366|گروه : سیاسی

چنگ زدن به نردبانهای سیاسی و رسیدن به مناصب/ نواختن آهنگ خطرناک در سمفونی مدیریتی کردستان و سیاسی بازی اصلاح طلبان استان/ از گردونه مدیریتی خارج کردنهای بدون حساب و کتاب

چنگ زدن به نردبانهای سیاسی و رسیدن به مناصب/ نواختن آهنگ خطرناک در سمفونی مدیریتی کردستان و سیاسی بازی اصلاح طلبان استان/ از گردونه مدیریتی خارج کردنهای بدون حساب و کتاب

بزرگترین و بغرنج ترین بازی سیاسی قدرت در کردستان که همواره باعث انجماد فکری مدیریتی و متعاقب آن عدم توسعه یافتگی گردیده ، سپردن مدیریتهای کلان در طول جریانهای سیاسی مختلف به دایره ای مشخص از افراد جامعه است.

به گزارش سارال خبر به نقل از  کُردتودی، اصلاح طلبان در کردستان همواره با فراز و فرودهای در مسیر حاکمیتی قرار داشته اند ،بدون شک تاریخ سیاسی کردستان از سال هفتاد و شش که دولت اصلاحات با حاکمیت اجرائی و با  شکل جدیدی از گفتمان اصلاحات وارد عرصه حاکمیت کشور شد ،همواره  با کشمکشهای از جنس ریاست طلبانه از سوی عده ای از این مدعیان همراه بوده ، متاسفانه بسیاری از مدعیان  طیف اصلاح طلبی در اشتباهات محاسباتی خویش خواسته یا ناخواسته خود را کنار برخی از چهره ها قرار دادند، که در دایره بدون فرجام زر و زور و ریاست خواهی اسیر شدند ، که به کمتر از موقعیتهای ریاستی و کرسیهای قدرت اندیشه دیگری در سر نداشتند .

قطعا بر کسی پوشیده نیست ، که منیت و انحصار خواهی قدرت طلبانه در میان برخی از اصلاح طلبان شدیدا موج میزند ، در بسیاری از مواقع با اینگونه طرز تفکر این عده افراد چنین برداشت میگردد که بسیاری از نخبگان سیاسی اصلاح طلب چندان اعتقادی به تفکر اصلاح طلبی ندارند بلکه تنها به دنبال ارضاء رسیدن به مناصب قدرت در جامعه هستند ، اگر چنین زمینه ای از سوی این جریان برای این اشخاص  مهیا نگردد،بدون رودربایستی سیاسی و بدون درنگ  از این جریان و سران آن نیز براحتی عبور خواهند کرد.

در طول این سالها شاهد بودیم ،که بسیاری از افراد با  توسل به نردبان این جریان سیاسی و بهره برداری از برخی شعارهای عوامفریبانه توانستند با پرکردن سبد رای خویش حتی کرسی بهارستان را نیز تصاحب کنند،اما همین مدعیان تفکر اصلاحات  توانستند نسخه شفابخشی را برای بسیاری از دردهای و معضلات  استان تجویز نمایند ، یا فقط در مدت نشستن بر اریکه قدرت سیاست ورزی در زمین بازی سیاسی تنها هدفشان گل زدن به دروازه  جریان مقابل بود ، البته تاریخ  سیاسی جریانات مختلف در کردستان درطول  این مدت متاسفانه  آمیزه ای ازتقابلهای ناجوانمردانه سیاسی و از گردونه مدیریتی خارج کردنهای بدون حساب و کتاب و تسویه حسابهای حزبی و جناحی بوده است.

بزرگترین و بغرنج ترین بازی سیاسی قدرت در کردستان که همواره باعث انجماد فکری مدیریتی و متعاقب آن عدم توسعه یافتگی گردیده ، سپردن مدیریتهای کلان در  طول جریانهای سیاسی مختلف به دایره ای مشخص از افراد جامعه که تعدادشان هم  چندان زیاد  نبوده ،می باشد ،البته اگر چنانچه فضا را برای سایر نخبگان و شایستگان در عرصه مدیریتی بدون توجه به تفکر سیاسی آنان باز میکردند ، قطعا امروزه شاهداین فاجعه و بحران مدیریتی دریخ بستن تفکر مدیران که هیچگاه دارای سخن علمی و به روزی در عرصه مدیریتها نبودند ، نیستیم که  تنها با چنگ زدن به نردبانهای سیاسی به یک منصبی رسیده و ذهنشان حکاکی شده از علم مدیریتی سنتی میباشند ، همین افراد سالهاست که حرف و ایده جدیدی در الفبای مدیریتی  نداشته و تنها به صرف داشتن تفکرات پوپولیستی حزب گرایانه  موفق شده اند تا  با گردش سیاسی  احزاب و فعالیت مدیریت مزد در ستادهای انتخاباتی برای خویش میز و منصبی را جمع کنند.

زمانی شاهد نواختن و شنیدن  آهنگ خطرناک از اصلاح طلبان در سمفونی مدیریتی استان بودیم ،که بسیاری از اصلاح طلبان فعلی به دلیل تشنگی فراوان در چشمه مدیریتی ، حتی از کنار پستهای مشاوره ای استاندار نیز به راحتی عبور نکردند،تعدادی از اینان بسان طلبکارانی بودند که چک سفید امضاء با مبلغ نامحدود در  دست  داشته و جلوی توزیع دیگ مدیریتها صف کشیدند  تا که دستمزد فعالیت انتخاباتی خویش را با نقد کردن چک خود در  گرفتن میز و منصبهای قدرت سیاسی تسویه نمایند، بدون توجه به این نکته که با توجه به آمارهای موجود تا دلت بخواهد در این استان  افراد بیکار و نیازمند و تحصیکرده با توانمندیهای بالقوه و ویژه وجود دارند بدون شک  این توانایی و توانمندی در آنها وجود دارد ، که اگر مجال فعالیت اجرائی برایشان مهیا شود ، بدون اغراق باید گفت ، که خواهند توانست تا مشاوران  توانمندی حتی در حد رئیس اجرائی کشور هم باشند، حال با این نگرش چنین افرادی دارای بار علمی و توانائیهای ویژه ای هستند که میتوانند  در این دوران جوانی و بلوغ فکری و داشتن تفکر نو علمی بتوانند مشاوران دلسوز و واقعی برای استاندار در تمامی عرصه ها سیاسی و اقتصادی و فرهنگی باشند، نه اینکه به رسم قدرت خواهی در دوره سالمندی به قول معروف  "عشق پیری و معرکه مدیریت گیری  " دوباره کبکشان خروس خوان گردد ،تا پس از سالها دوری از مناصب اداری و اجرائی عزمشان را بار دیگر جزم تا شغل انبیاء بودن و پیر شدن را برای مدتی فراموش و وارد عرصه های مدیرکلی و مشاوره ای در استان شوند.

اما سخنی از سر دلسوزی با اصلاح طلبان در کردستان :: حال چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال حاضر قدرت اجرائی و مدیریتی را در کردستان  به دست گرفته اید، قطعا برایتان مسرت بخش خواهد بود ،که  گردش روزگار در این دوران کاملا بر وفق مرادتان میگذرد،بالاخره " روحانی " با نام  اصولگرایی  و  با " طعم اصلاح طلبی"  توانست، برای چهار سال فعلا قدرت اجرائی کشور را به دست گیرد، همین روی کار آمدن "حسن روحانی  " پس از هشت سال سبب  بازگشت دوباره بسیاری از شماها به اریکه قدرت شد ، قطعا این امر هم  اجتناب ناپذیر است که هر فردی برای رسیدن و ماندن در قدرت به هر چیزی حتی حذف فکری و مدیریتی رقیب از صحنه متوسل میگردد، اکنون اگر بخواهم صادقانه از سر التماس و  ادبیات سیاسی برای مردم استان با شما اصلاح طلبان سخنی گویم ، بیگمان خواهم گفت استاندارکردستان را  که  دلسوزی  و خدمت بی منتش به مردم در  کردستان بر کسی پوشیده نیست ،  با بینش قدرت طلبی و نداشتن توان سیاسی در  نگاه به منتقدان تنهایش  نگذارید،اگر به تاریخ پشت سر خویش نگاهی بیاندازید این مسئله بیشتر درک خواهید کرد ،که  " زاهدی " مانند بسیاری از استانداران گذشته ،چند صباحی در خطه شهیدپرور کردستان  مهمان خواهند بود ، اما شما مدیران امروزی میزبان و ماندگار ، حقیقتا  اگر خود را دلسوز واقعی مردم و توسعه استان میدانید ، و  خودتان را همنوای سیاسی  با جریان جاری در حاکمیت فعلی میدانید پس لازم و ضروری است  تا  " زاهدی " را که برای  رسیدن به آبادانی و عمران و جذب سرمایه گذار جهت  استان از هیچ تلاشی فرو نمیگذارد و به منظور  رسیدن به این هدف به هر دری میزند تا بتواند دریچه های بسته توسعه را در استان بگشاید ، پس  بر همگان علی الخصوص  تمامی طیفهای سیاسی استان  امری حیاتی است که  او را در این مسیر پر از فراز و نشیب  یاری دهند ،  بدون شک جای هیچ شکی نیست که سایر  جناحهای  سیاسی دیگر در استان در طول این دوسال تنها به صرف شعارهای حزبی و گروهی که داشتند ، اما با شعور بالایی سیاسی خویش هیچوقت سد راه برنامه های استاندار برای توسعه پایدار کردستان نبوده ونخواهند بود ، زیرا  برای دوستداران واقعی نظام این یک امر ثابت شده هست ،  که جریان سیاسی دیگر خود را مقید به  حمایت ازبرنامه های  توسعه ای  استاندار دانسته زیرا که  حمایت از استاندار را به نوعی حمایت از برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانند ، به همین دلیل  خوشبختانه  همواره فارغ از هیاهوهای سیاسی این جریانات سیاسی به جای  " تقابل " سیاست " تعامل "  را با مدیران ارشد استان  را در  پیش گرفته اند ، بدون شک تاریخ کردستان نیز به جهت  خدمات و دلسوزیهای بیشمار و نگاه توسعه محورانه  استاندار فعلی  برای نسلهای  آینده ه که قطعا  در آینده های دور  کمتر کسی از ماها حیات جاودانه خواهیم داشت ، اما تاریخ همیشه منصفانه  قلم میزند و بر این اساس بدون بهره برداریهای سیاسی  نام  " زاهدی " را بسان " رئوفی ها " به جهت خدمات و تلاشهایش در حافظه همیشگی خویش ثبت خواهد کرد.

یادداشت: محمد قادرمرزی

انتهای پیام/برچسب ها :

اصلاح طلبانکردستانمدیریتجناح بازیسیاست

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
Saral Khabr Telegran Channel
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر